O projekcie

Projekt E-WIEDZA KSIĘGARZA

WiedzaKsięgarza.pl to cyfrowy poradnik dla księgarzy budowany w oparciu o legalne źródła wiedzy i dobra kultury. Poprzez szkolenia i warsztaty przeprowadzane online witryna podnosi kompetencje zawodowe pracowników księgarni z całej Polski. Cyfrowy poradnik pozwala na poszerzenie wiedzy z zakresu promocji i animacji kulturalnej księgarni w internecie oraz w lokalnych społecznościach. WiedzaKsięgarza.pl to także sieć kontaktów, która zrzesza małe księgarnie i jest przestrzenią do wymiany dobrych praktyk stosowanych w branży księgarskiej (Baza Dobrych Praktyk Księgarskich). We współpracy z ekspertami Fundacji Legalna Kultura wspieramy księgarzy w promocji czytelnictwa w małych społecznościach oraz w trudnej konkurencji na skomercjalizowanym rynku wielkich sieci księgarskich.

Projekt E-Wiedza Księgarza jest realizowany przez Fundację Legalna Kultura w ramach programu Partnerstwo dla książki finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logoWK

KAMPANIA NA RZECZ ŚWIADOMEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE

Wraz z ambasadorami Fundacji Legalna Kultura prowadzimy kampanię na rzecz świadomego uczestnictwa w kulturze, w tym także w obszarze czytelnictwa i rynku książki.

BAZA DOBRYCH PRAKTYK KSIĘGARSKICH

Organizujemy wymianę dobrych praktyk znanych na rynku księgarskim w Polsce i na świecie (Baza Dobrych Praktyk Księgarskich).

CYFROWY PORADNIK DLA KSIĘGARZY

We współpracy z ekspertami, pisarzami, wydawcami i blogerami przygotowujemy poradniki i wideoporadniki dla księgarzy.

WIEDZA: PROMOCJA CZYTELNICTWA, INTERNET, ANIMACJA KULTURALNA

Dostarczamy know-how z zakresu promocji czytelnictwa i rynku książki w Internecie
oraz w lokalnych społecznościach.

PROMOCJA KSIĘGARŃ

Promujemy małe, lokalne księgarnie z całej Polski (dział Baza Księgarń, cykl #odWIEDZAmyKSIĘGARZA).

SIEĆ KONTAKTÓW

Tworzymy sieć kontaktów dla małych księgarni (baza kontaktów i dostarczenie informacji na temat aktualnego obiegu wydawniczego).

WIEDZA: PRAWO W KSIĘGARNI

Wspieramy księgarzy w trudnej konkurencji na rynku wielkich sieci księgarskich (Poradnik "Prawo w księgarni").

WIEDZA: EDUKACJA W KSIĘGARNI

Przygotowujemy gotowe rozwiązania dla edukacji (Poradnik "Edukacja w księgarni").

Fundacja Legalna Kultura

Legalna Kultura to edukacyjna kampania społeczna, promująca korzystanie z legalnych źródeł kultury, realizowana przez Fundację Legalna Kultura. Wraz z odbiorcami kampanii i jej partnerami Legalna Kultura tworzy bazę legalnych źródeł kultury (www.legalnakultura.pl). Ponadto organizuje warsztaty edukacyjne. Długofalowy cel projektu to budowanie świadomości odbiorców kultury w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Akcja służy budowaniu poczucia wspólnoty odbiorców i twórców kultury. Uświadamia, jak ogromne znaczenie dla rozwoju kultury ma sposób, w jaki z niej korzystamy. Adresatami kampanii są zarówno ci, którzy nie doceniają jeszcze znaczenia legalnych źródeł, jak i odpowiedzialni odbiorcy kultury, których głos warto wspierać.