Dzieje się!

Księga stulecia na 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

KSIĘGA STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI jest najnowszą publikacją Ośrodka KARTA.

W ramach trwającego programu rocznicowego „ Nieskończenie Niepodległa” realizowanego  od początku 2018 roku Ośrodek KARTA proponuje wspólną refleksję i debatę nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad. Oprócz wielu spotkań interdyscyplinarnych kluczowym elementem projektu jest publikacja dwutomowego dzieła.

KSIĘGA STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI jest nie tylko zapisem najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych na przestrzeni ostatnich stu lat . Zastosowana metoda montażu świadectw – zbiorowego dziennika danego czasu  pozwala na dogłębną i wnikliwą analizę historii. Autorem koncepcji KSIĘGI STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI jest prezes Ośrodka KARTA Zbigniew Gluza, redaktorką publikacji Marta Markowska, która współpracowała z zespołem w składzie: Przemysław Bogusz, Milena Chodoła, Mariusz Fiłon, Amadeusz Kazanowski, Wojciech Rodak, Adam Safaryjski, Małgorzata Sopyło.

Ważnym elementem tej publikacji i całego programu rocznicowego jest projekt graficzny, za który odpowiedzialni są Andrzej Pągowski, jeden z najpopularniejszych polskich artystów grafików oraz  Magdalena Błażków.

Oprócz bogatej historii słownej KSIĘGA STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI  składa się z 250 unikatowych fotografii, pochodzących z Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA.

 

WiedzaKsięgarza
KSIĘGA STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI jest najnowszą publikacją Ośrodka KARTA. W ramach trwającego programu rocznicowego „ Nieskończenie Niepodległa” realizowanego  od początku 2018 roku Ośrodek KARTA proponuje wspólną refleksję i debatę nad kondycją ...