Blog

Mała książka – wielki człowiek. Nowa kampania społeczna Instytutu Książki

28 listopada w Warszawie odbyła się inauguracja nowej kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest uświadomienie rodzicom, jak ważne jest czytanie dzieciom już od dnia narodzin. Podczas konferencji zaprezentowana została książka Pierwsze wiersze dla… wyjątkowa publikacja przeznaczona dla małych dzieci, która od grudnia jest rozdawana bezpłatnie rodzicom nowo narodzonych niemowląt na oddziałach położniczych szpitali w całym kraju.

Bezpłatna publikacja dla rodziców zawiera wiersze wybitnych polskich poetów, m.in. Wandy Chotomskiej, Joanny Papuzińskiej, Ewy Szelburg-Zarembiny, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy czy Józefa Czechowicza. Autorami ilustracji są uznani i wielokrotnie nagradzani w kraju i za granicą artyści: Ewa Kozyra Pawlak i Paweł Pawlak.

„Książka Pierwsze wiersze dla… oraz broszura informacyjna Książką połączeni, wyjaśniająca na czym polega akcja, zostały specjalnie przygotowane dla dzieci, rodziców, dziadków, opiekunów – dla całych rodzin –  i będą rozdawane już od grudnia wszystkim dzieciom, które się urodzą. Naszej akcji towarzyszy kampania społeczna widoczna w mediach: radiu, telewizji, Internecie, która rozpoczęła się kilka dni temu i będzie narastała. Do tego oczywiście przygotowaliśmy różne działania outdoorowe i eventowe – to są nasze działania bezpośrednie, będące jednym z elementów naszej pracy, która tak naprawdę sprowadza się do pracy czysto organicznej: pokazywania, jak wiele korzyści płynie z czytania dzieciom od dnia narodzin oraz próby zatrzymania niepokojącego trendu spadku czytelnictwa” – tłumaczy ideę kampanii dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

 

 

„Pojawienie się tej książki jest przede wszystkim ważnym sygnałem wysyłanym do rodziców – książka jest istotna, tak samo ważna jak spacer na świeżym powietrzu czy mleko matki. Kluczową sprawą wydaje się, żeby ona stała się jedną z zabawek, oczywistych przedmiotów będących w zasięgu ręki” – powiedziała podczas inauguracji kampanii dr Zofia Zasacka z Instytutu Badań Edukacyjnych. Zaznaczyła, że czytanie to „trening uważności – zarówno społecznej, intelektualnej i emocjonalnej – nie tylko dla dziecka, ale także dla jego opiekunów.

„Musimy przekonać rodziców, że to ma znaczenie dla rozwoju całej rodziny – dla jej więzi i wspólnych doświadczeń, bo czytanie książek pełni wiele funkcji”. Jak dodała, ważne jest to szczególnie w dzisiejszych czasach, gdyż „jesteśmy w trakcie zmian cywilizacyjnych i w codzienności dziecka pojawia się ekran”. „A wspólne czytanie to element spajania rodziny” – oceniła Zasacka. Pomaga ono rozwijać „umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji, przejmowania perspektywy Innego, dzięki czemu rozwija się komunikacja społeczna”.

Zdaniem prezes Polskiej Sekcji IBBY – Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych Anny Marii Czernow, czytanie utworów o zrytmizowanej strukturze pomaga dziecku w procesie rozwijania mowy, a w wybranych do publikacji wierszach odnaleźć można sytuacje bliskie rzeczywistości małego odbiorcy.

„Wszystkie wiersze są bliskie takich sytuacji, które dziecko od maleńkości rozpoznaje – sytuacja kładzenia się spać, sytuacje związane z ciałem, rodziną, z tym, jak dziecko postrzega świat, jak oswaja sobie różne zjawiska, również abstrakcyjne i niezrozumiałe, sprowadzając je do kategorii codzienności” – powiedziała Czernow. Jak dodała „dobrzy poeci dla dzieci zawsze umieją ubrać w bardzo przystępne słowa zagadkę, która tkwi w rzeczywistości”.

Marta Lipczyńska-Gil, redaktor naczelna kwartalnika „Ryms” stwierdziła: „Jestem pełna dumy i podziwu, że ta książka ukazała się w takiej formie. Cieszy mnie bardzo, że zaproszono tak wielu specjalistów i że udało się wypracować spójny i bardzo dobry projekt. Myślę, że ta książka spełnia wszystkie kryteria książki dla małego dziecka. Należy podkreślić ogrom pracy, którą trzeba wykonać jeśli chodzi o dorosłych pośredników – rodziców, dziadków. Dziecko jest czystą kartą i samo często wyciąga łapki po książki. Sama widzę jak często jest hamowane przez rodziców, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy, zaufania i narzędzi. Kampania na szeroką skalę pokazuje, jak ważna jest obecność książki w domu, która stanie się dla dziecka naturalnym środowiskiem”.

Więcej informacji o kampanii na stronie www.wielki-czlowiek.pl.

Wiedza Księgarza
WiedzaKsięgarza.pl to cyfrowy poradnik Fundacji Legalna Kultura skierowany do małych, niesieciowych księgarni. Projekt realizowany w ramach programu Partnerstwo dla książki finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.