Blog

Ruszyły Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW

24 listopada rozpoczęła się kolejna edycja Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, działających na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Oficjalnego otwarcia dokonał i indeksy słuchaczom wręczył prof. Dariusz Kuźmina, prodziekan WDIB. Wykład inauguracyjny „Problemy polskiego rynku książki z perspektywy PIK” wygłosiła Barbara Jóźwiak, wiceprezes Polskiej Izby Książki i prezes zarządu SAiW Copyright Polska.

25 i 26 listopada w zagadnienia dotyczące obecnej sytuacji księgarstwa wprowadził słuchaczy Jerzy Okuniewski (wiceprezes Książnicy Polskiej i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich), wykład o przemyśle książkowym na świecie miał Paweł Waszczyk („Biblioteka Analiz”/ portal Rynek-ksiazki.pl); cykl zajęć „Panorama polskiego rynku książki” zapoczątkował dr Grzegorz Boguta (Doradztwo Wydawnicze GAB).

PSPWiK utworzono przy Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w 1998 r., ich pierwszym szefem był prof. Radosław Cybulski, sekretarzem zaś Dorota Myko. Obecnie sekretarzem naukowym jest dr Agnieszka Chamera-Nowak, a za całość odpowiada dr hab. Marek Tobera – od 2002 r. współorganizator i sekretarz, od 2006 r. kierownik.

Program studiów obejmuje szeroko pojętą problematykę współczesnego rynku książki. Podstawowe przedmioty to „Zarządzanie wydawnictwem” (prowadzi Włodzimierz Albin – prezes PIK, szef Wolters Kluwer, przy współudziale Kariny Smolak i Jarosława Michalskiego z WK) oraz „Marketing wydawniczy” (Jacek Włodarczyk – BMR, wirtualnywydawca.pl, Copernicus). Znaczną liczbę godzin przewidziano także na „Prawo autorskie” (mec. Andrzej Karpowicz – Kancelaria Juris), „Zarządzanie redakcją” (Barbara Miecznicka – Difin), „Poligrafię i edytorstwo” (Andrzej Palacz – Inicjał, wydawca.com.pl), „Obrót prawami autorskimi”, „Budowanie listy wydawniczej” (Beata Stasińska – WAB), „Produkcję w wydawnictwie” (Iwonna Stefańska), „Relacje międzysektorowe”, Audiobooks (Arkadiusz Seidler – Audioteka), „Książkę i prawo” (Grzegorz Majerowicz – wiceprezes PIK, IPS-ABE), „Książkowe public relations” (dr Andrzej Rostocki – Polskie Towarzystwo Socjologiczne).

Wśród wykładowców są także m.in.: red. Hanna Maria Giza-Toman (PR II), red. Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki Książki”), Maciej Foks (UW), Krzysztof Gutowski (plagiat.pl), Piotr Kierył (RM), Piotr Kowalczyk (EBook Friendly), Jarosław Matuszewski (WSiP), ks. Leszek Skorupa (Jedność), dr Michał Zając (UW), Jolanta Zyzek (Book Book), dr hab. Marek Tobera (UW).

Zajęcia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów zaocznych  (zjazdy zajmują 5 weekendów w semestrze). Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego podpisane przez rektora i dziekana.

Źródło: rynek-ksiazki.pl

Wiedza Księgarza
WiedzaKsięgarza.pl to cyfrowy poradnik Fundacji Legalna Kultura skierowany do małych, niesieciowych księgarni. Projekt realizowany w ramach programu Partnerstwo dla książki finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.