Poradnik

Edukacja w księgarni: Ilustracja książkowa – warsztat plastyczny (Lekcja IV)

LEKCJA4

W ramach projektu E-Wiedza Księgarza Fundacja Legalna Kultura dostarcza gotowe rozwiązania dla edukacji. Przygotowaliśmy dla Państwa scenariusze lekcji księgarskich, w których mogą wziąć udział najmłodsi czytelnicy. Oprócz materiałów instruktażowych znajdą tu Państwo pomysły na gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów oraz bogatą bibliografię publikacji, które mogą przydać się podczas prowadzenia zajęć. Na ich podstawie zachęcamy do rozpoczęcia współpracy ze szkołami i bibliotekami działającymi w Państwa regionie.

 

Lekcja dla dzieci z klas V-VII szkoły podstawowej

ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA – WARSZTAT PLASTYCZNY

Warsztat plastyczny prowadzony przez plastyka (ilustrator, grafik) ze wsparciem księgarza
i nauczyciela.

 

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

CEL:

 • zachęcenie dzieci do aktywności,
 • zachęcenie dzieci do działań plastycznych, rozwijanie talentu plastycznego,
 • pokazanie dzieciom różnych technik malarski (3,4),
 • zapoznanie z metodami druku i powielania obrazu,
 • otwarcie dzieci na sztukę, pobudzenie w nich wyobraźni i wrażliwości.

METODY:

 • prezentacja multimedialna,
 • aktywna pogadanka, dyskusja,
 • czytanie fragmentu wybranej książki, na podstawie której prowadzony jest warsztat. Książka powinna jasno obrazować  bohaterów, ich cechy charakterystyczne (zarówno wyglądu jak i zachowania, stany emocjonalne). Treść proponowanej lektury to ciekawe wydarzenia, scenki, które łatwo zwizualizować;
 • omówienie bohaterów i wydarzeń występujących w książce,
 • warsztat plastyczny w oparciu o wybraną technikę malarską.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • komputer, rzutnik (prezentacja multimedialna),
 • kartki A4, lub większe kartony,
 • materiały do rysowania, malowania (w zależności od zaproponowanej techniki),
 • siedziska,
 • wybrana książka / picture book,
 • zakładki, dyplomy dla ilustratorów,

CZAS TRWANIA:  ok 60 min.

PRZEBIEG LEKCJI

PRZYWITANIE GRUPY (KLASY ORAZ NAUCZYCIELI), KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KSIĘGARNI.

PREZENTACJA RÓŻNYCH RODZAJÓW KSIĄŻEK

Różnice między książką obrazkową (picture book) i książką bez ilustracji.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA Z POGADANKĄ

Część pierwsza

 • wspólne ustalenie definicji ilustracji,
 • rozważania na temat różnic pomiędzy słowem a obrazem,
 • pokazanie relacji pomiędzy tekstem a ilustracją na przykładach,
 • rola ilustracji w oddaniu myśli, emocji. Znaczenie formy (mimiki), koloru.

Prezentacja przykładów na rzutniku.

Część druga

 • prezentacja trzech technik plastycznych, w których tworzone są ilustracje (szkic, akwarela, grafika komputerowa),
 • prezentacja technik druku i obróbki ilustracji.

Prezentacja na rzutniku, aktywna pogadanka z pytaniami do dzieci.

CZYTANIE FRAGMENTU KSIĄŻKI

Na podstawie wybranego fragmentu dzieci tworzą ilustracje. Szczególną uwagę zwracamy na wygląd postaci, ich emocje i cechy charakterystyczne.

WARSZTAT PLASTYCZNY

 • Dzieci tworzą obraz (odtwarzają fabułę lub wizerunek bohatera) na podstawie przeczytanego fragmentu. Warsztat prowadzony jest w wybranej technice (jednej z wcześniej zaprezentowanych). Do pracy dzieci dostają materiały plastyczny dopasowane do techniki.
 • Pozwalamy tu na dużą swobodę, podczas pracy nad ilustracją prowadzimy rozmowę, zadajemy pytania, prowokujemy do aktywnego wyrażania myśli dotyczących procesu twórczego.

PREZENTACJA PRAC, POGADANKA

przedstawienie grupie swoich prac (na ochotnika, 2, 3 osoby),

rysunki można wyeksponować (np. powiesić w księgarni) – warto stworzyć wystawę w księgarni.

ZAKOŃCZENIE

rozdanie dyplomów ILUSTRATOR NA SZÓSTKĘ!,

pożegnanie grupy, rozdanie zakładek z adresem księgarni.

Fot. Pixabay.com

Program kursu

Program kursu jest pusty
Bibliografia - przydatne publikacje (wg wydawnictw):
 • Wydawnictwo Wytwórnia: MUKI w podróży dookoła świata (Marc Boutavant), KIEDY BĘDĘ DUŻA, KIEDY BĘDĘ DUŻY (Maria Dek), SZPROTKA (Agnieszka Kowalska), PARYŻ, NOWY JORK (Michael Leblond), O MALARZU RUDYM JAK CEGŁA (Janusz Stanny), ILUSTROWANY ELEMENTARZ POLSKIEGO DIZAJNU (Ewa Solarz), BALLADA (Blexbolex).
 • Wydawnictwo Dwie Siostry: W LESIE (POP-UP), W GŁEBI OCEANU (POP-UP) (Anouck Boisrobert i Louis Rigaud), CO WYPANDA, A CO NIE WYPANDA (Aleksandra Cieślak), GABINET ANATOMII (Kate Davies, ilustracje: Carnovsky).
 • Wydawnictwo Zakamarki: AUTOCHODY (Carl Johanson), PARYŻ (Judith Drews, ilustracje: Judith Drews).
 • Wydawnictwo TAKO: PEMPEK, STRUPEK, PIERSI, DZIURKI W NOSIE, ZĘBY (Gen-ichiro Yagyu).
 • Wydawnictwo FORMAT: KSIĄŻĘ W CUKIERNI (Marek Bieńczyk).