Poradnik

Edukacja w księgarni: Historia pisma (Lekcja VIII)

lekcja8

W ramach projektu E-Wiedza Księgarza Fundacja Legalna Kultura dostarcza gotowe rozwiązania dla edukacji. Przygotowaliśmy dla Państwa scenariusze lekcji księgarskich, w których mogą wziąć udział najmłodsi czytelnicy. Oprócz materiałów instruktażowych znajdą tu Państwo pomysły na gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów oraz bogatą bibliografię publikacji, które mogą przydać się podczas prowadzenia zajęć. Na ich podstawie zachęcamy do rozpoczęcia współpracy ze szkołami i bibliotekami działającymi w Państwa regionie.

 

HISTORIA PISMA

Lekcja dla dzieci z klas V-VII szkoły podstawowej
prowadzone przez animatora ze wsparciem księgarza i nauczyciela.

Lekcja Historia pisma to propozycja dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Oparta jest na autorskim, nietuzinkowym programie, dlatego wykracza poza podstawę programową i przekazuje młodym ludziom dużą wiedzę z zakresu historii i archeologii. Wymaga ona nieco więcej przygotowań ze strony prowadzącego, dlatego najlepiej sprawdzi się tutaj animator, który poza wiedzą teoretyczną zaopatrzony będzie w ciekawe gadżety i atrybuty, takie jak: kałamarze, pióra gęsie, papirus, tabliczki woskowe, czy specjalne rycle. Prezentacja multimedialna wzbogacona o wykład ukazuje niezwykłą historię piśmiennictwa. Część praktyczna to warsztat pisania gęsim piórem (pergamin, papirus) oraz ryclem na tabliczkach woskowych.

 

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

CEL:

 • zapoznanie dzieci z historią piśmiennictwa,
 • otwieranie dzieci na różne dziedziny życia,
 • zachęcanie do wyrażania własnych opinii,
 • nauka pracy w grupie,
 • pogłębianie wiedzy historycznej, poznawanie archeologii,
 • pobudzenie w dzieciach wyobraźni,
 • zachęcenie do odkrywania otaczającego świata,
 • nauka posługiwania się piórkiem, atramentem itp.,
 • wyrabianie sprawności manualnej.

 

METODY:

 • wykład,
 • prezentacja multimedialna,
 • prezentacja przedmiotów historycznych,
 • warsztat manualny.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • rzutnik – prezentacja,
 • poduszki do siedzenia,
 • atrybuty historyczne lub współczesne: pióra gęsie, papirusy, tabliczki woskowe, rycle, kałamarze, atrament,
 • dyplomy dla każdego uczestnika.

CZAS TRWANIA: ok. 45 min.

 

PRZEBIEG LEKCJI

PRZYWITANIE GRUPY (KLASY) ORAZ PRZEDSTAWIENIE PROWADZĄCEGO

 • Dzieci siadają na podłodze (poduszkach).
 • Krótka pogadanka na temat księgarni, ulubionych książek.

 

KRÓTKA PRZEDMOWA PROWADZĄCEGO DOTYCZĄCA TEMATYKI SPOTKANIA

Podstawowe zagadnienia:

 • pismo jako rewolucyjny wynalazek,
 • pismo jako środek porozumiewania się, wyrażania myśli,
 • współczesny alfabet, alfabet międzynarodowy,
 • kaligrafia.

 

WYKŁAD – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA:

Podstawowe zagadnienia:

 • początki piśmiennictwa: prymitywne systemy węzełkowe, pismo na kijach, obrazy naskalne, gliniane tabliczki,
 • próby odczytywania pisma obrazkowego (aktywny udział dzieci),
 • różne style pisma (ok. 10),
 • historyczne materiały piśmiennicze.

 

PREZENTACJA PRZYNIESIONYCH MATERIAŁÓW:

 • papirusy,
 • pióra,
 • tabliczki woskowe,
 • kałamarze szkolne,
 • atrament.

 

WARSZTAT PLASTYCZNY

Zadaniem uczniów jest zaprojektowanie i stworzenie swoich inicjałów (krótkie wyjaśnienie terminu) na podstawie poznanych rodzajów pisma. Do pracy wykorzystane są materiały: czerpany papier (A5), gęsie pióro, atrament. Dzieci mogą wykonać szkic ołówkiem (projekt). Podczas tworzenia prac uczniowie mają wgląd alfabetów poznanych podczas części teoretycznej (np. alfabet klinowy, alfabet chiński, pismo Majów).

 

ZAKOŃCZENIE

ROZDANIE DYPLOMÓW

Każdy uczestnik spotkania otrzymuje na koniec zajęć dyplom (najlepiej wykonany w stylu nawiązującym do tematyki zajęć) z pieczęcią księgarni.

PODZIĘKOWANIE

POŻEGNANIE GRUPY

Program kursu

Program kursu jest pusty

Bibliografia:

Publikacje pomocne w przygotowaniu do zajęć:

 • Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości, David Diringer, Państwowy Instytut Wydawniczy,
 • Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, Keith Houston, Wydawnictwo Karakter,
 • Jak powstało pismo, Denise Schmandt-Besserat, Wydawnictwo Agade.