Dzieje się!

E-Wiedza Księgarza. Podsumowanie projektu.

Fundacja Legalna Kultura od 2017 do 2018 roku realizowała projekt skierowany do branży księgarskiej, wydawniczej i czytelniczej. Przygotowany cyfrowy poradnik E-Wiedza Księgarza stanowił platformę, za sprawą której księgarze mogli podwyższyć swoje kompetencje. Główną bazę projektu stanowią publikacje merytoryczne i wideoporadniki z zakresu promocji, komunikacji, marketingu czy animacji kulturalnej.

Dodatkowym elementem platformy jest Baza Dobrych Praktyk Księgarskich tworzona przez kameralne księgarnie z całej Polski. Ponad 100 księgarń na platformie Wiedza Księgarza dzieliło się swoimi doświadczeniami i pomysłami na prowadzenie swojej działalności.

W 2018 roku na platformie uruchomiliśmy bezpłatny dostęp do prawnika, dzięki któremu księgarze mogli skorzystać z szybkiej analizy problemu i jego wyjaśnienia. Wszystkie nurtujące pytania były rozpatrywane przez ekspertów współpracujących z Fundacją Legalna Kultura. Przygotowaliśmy również gotowe rozwiązania dla edukacji. Scenariusze lekcji księgarskich, materiały instruktażowe a także pomysły na gry i zabawy dydaktyczne dla uczniów były trzonem tego działu.

Uczestniczyliśmy w licznych targach książki, które odbywały się w całej Polsce. Byliśmy w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi. Przeprowadziliśmy ponad 100 rozmów z pisarzami. Udało nam się nawiązać współpracę z ponad 50 wydawnictwami.

Zachęcaliśmy do czytania organizując liczne konkursy książkowe. Na bieżąco informowaliśmy o nowościach wydawniczych i wszelkich wydarzeniach związanych z książkami.

Nasze publikacje w mediach społecznościowych trafiały do szerokiego grona odbiorców – Facebook 114 tys. użytkowników, Instagram 20 tys.użytkowników.

Projekt E-Wiedza Księgarza realizowany przez Fundację Legalna Kultura Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

WiedzaKsięgarza
Fundacja Legalna Kultura od 2017 do 2018 roku realizowała projekt skierowany do branży księgarskiej, wydawniczej i czytelniczej. Przygotowany cyfrowy poradnik E-Wiedza Księgarza stanowił platformę, za sprawą której księgarze mogli podwyższyć ...